Lärares och skolledares kompetens  är skolans viktigaste resurs. Kompetens är en diamant med många facetter -  kunskaper och förmågor, engagemang, ambition och inte minst arbetsglädje är centrala begrepp som leder till utveckling. En nyckel till utveckling genom ökad kompetens är fortbildning.


Min fortbildning tar avstamp i vetenskapliga perspektiv och beprövad erfarenhet, där mångårigt arbete i skolan, med elever, lärare och rektorer är och har varit en viktig källa till kunskap.

  Välkommen till

    Anders Blomdahl Utbildning

Jag arbetar med

                                föreläsningar, fortbildningar - halvdag, heldag eller mer...,

                                        rådgivning - skolledare, lärargrupper eller enskilda lärare,

                                                inom följande områden:


  1. Punkt  Läsning och skrivning - skolans viktigaste verksamhet!


  1. Punkt  Läs- och skrivsvårigheter - problem och lösningar!
 
  1. Punkt  Skolutveckling och utbildningsresultat - vägar till en bättre skola 


Kontakt:

Tel: 0761 –  08 48 94

E-post: aka68@spray.semailto:aka68@spray.semailto:aka68@spray.se?subject=e-post%C3%A4mneshapeimage_5_link_0
Läs mer Om migOm_mig.htmlOm_mig.htmlshapeimage_6_link_0

Bakgrund och konsekvenser - i teori och praktik

Kartläggning och utredning  på individ- , klass- och skolnivå

Insatser – vad och hur gör vi?

Hur organisera riktad läs- och skrivträningsverksamhet?

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vägar till bättre studieresultat

Pedagogiskt ledarskap i klass- och lärarrum

Utveckling - vad och hur?

Att prioritera bland alla prioriteringar

Motivation  - mening och mål

Läsförmåga som samhällsfundament


God läsförmåga = goda studieresultat?


Med böcker mot framtiden?