Anders Blomdahl Utbildning

 
 

En viktig utgångspunkt för min verksamhet är att fortbildning ska lämna ett bestående intryck i verksamheten. Detta åstadkommer vi genom att se fortbildning som en långsiktig och stadigt förankrad satsning där en bättre skola är en högst realiserbar vision. Genom  lösningar som är anpassade efter behov och olika typer av fortbildningsinsatser för olika professioner når vi goda resultat.


Nyckelord för min fortbildning är:

  1. PunktEngagemang

  2. PunktOrganisations-  och individanpassning

  3. PunktHållbara resultatHar du frågor ?


Tel: 0761 –  08 48 94


E-post: aka68@spray.se

Jag är


verksam som gymnasielärare, 


ansvarig för specialpedagogisk

läs- och skrivträningsverksamhet

som inkluderar kartläggning, utredning, undervisning, uppföljning,


lärarfortbildare kring läs- & skrivsvårigheter

med många olika uppdragsgivare som GR-utbildning, Baggium AB, Studieförbundet Vuxenskolan, Ester Mosesons Gymnasium,

Tjörns kommun, Kungsbacka kommun mfl.


föreläsare och rådgivare

inom området skolutveckling,


läromedelsförfattare till

läs- och skrivträningsläromedel,


mottagare av

Svenska Akademiens svensklärarpris 2007,


auktoriserad givare av

läs- och skrivpedagogiska intyg

i samband med högskoleprov.

Utbildning


Grundskollärare 4 - 9/Gymnasielärare – IDR/SV


Retorik - att undervisa i tal- och debatt


Magisterexamen i Pedagogik (PES) med

inriktning mot utbildningsledarskap


Dyslexipedagogutbildning – Steg 1 & 2

Sigrid Madison


Läs- & skrivsvårigheternas psykologi – Steg 1 & 2

Ingvar Lundberg

Tankar om fortbildning